6 tips om tak till ditt utekök

11 december 2019

6 tips om tak till ditt utekök

utekok tak tips 780

Gör inte mina misstag när du bygger ditt utekök med tak...  

Klicka här för att se filmen: YouTube logo full color

Om du vill se filmen på YouTube, börja prenumerera och eller kommentera - klicka här

Tips 1 – Mät takskivorna före…

cc 60 780 tak har cc 100

När du planerar ditt bygge. Kontrollera vilka mått som takskivorna finns i. Jag trodde att det var cc 60cm som gällde men det verkar som att det är cc 100 cm som gäller. Vi byggde takreglarna med cc 60 cm och blev tvungen att lägga ytterligare ett lager av reglar för att skarvarna mellan takskivorna skulle stödjas. De hamnade nämligen mellan de stora takreglarna. 

Tips 2 – välj rätt tak

välj rätt tak, oisolerat eller isolerat tak

Ska du använda ditt utekök både på sommaren och vintern? Välj då ett isolerat tak. Då slipper du kondens, isbildning och regnet under taket när du startar dina grillar. Antingen isolerat kanalplast tak eller trätak med plåt på ovansidan. Ska du bara använda uteköket på sommaren så kan du välja enklare PVC tak / plasttak som är oisolerat. 

Tips 3 – Överlappa rätt

överlappa takskivorna 780

Väljer du ett korrugerat tak se till att plastskivorna överlappar varandra med minst två vågdalar. Annars läcker det in när det regnar och blåser.

Tips 4 – Skruva takskruvarna på rätt ställe

skruva fast taket rätt med takskruv780

Ett korrugerat plasttak ska monteras med en speciell plasttakskruv. Den skruven kräver ingen förborrning, den har vingar som ytterligare vidgar skruvhålet vilket låter plasttaket röra sig utan att spricka. Den är även försedd med en gummipackning som förhindrar läckage. 

Skruva fast takskivorna på ”åsen” inte dalen. Annars fastnar barr, kottar och annat boss vid skruvarna.

Väljer du ett isolerat kanalplasttak så finns det aluminiumramar där plastskivorna läggs i och skruvas fast. En dyrare men bättre lösning. 

Tips 5 – Bygglov? Bygganmälan? Lov från grannar?

bygglov utekök, bygganmälan aterfallshus

Ett utekök med tak är en byggnad. Hur många byggnader får du ha enligt detaljplanen?

I det område jag bor så får vi endast ha två byggnader. Huvudbyggnaden + garaget. Dessutom får vi ha en friggebod som vi har på tomten. Vårt utekök blir alltså den tredje byggnaden. Men ett utekök med tak kan dock vara ett attefallshus. Då behöver man anmäla till kommunen före man börjar sitt bygge. 2019 får ett attefallshus inte vara större än 25 m2 och inte vara placerad närmare tomtgränsen än 4,5 m, utan skriftligt godkännande från grannen. 

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 m2. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Men det finns vissa platser som du inte kan uppföra ett attefallshus. Det kan vara ”särskilt värdefulla områden” eller i områden som är av riksintresse för totalförsvaret t.ex. flygplatser, övnings- eller skjutfält.

För mer information om attefallshus se Boverket 

Ett utekök utan tak är plank och pergola

pergola 780

Men även här finns det regler att följa. Du behöver inte bygglov för att med plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om planket placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får Kommunen besluta om du får bygga så nära tomtgränsen eller inte.

Ansökan om bygglov för plank ska innefatta fasadritningar dvs hur kommer planket se ut. Materialspecifikation och färg ska finnas med. Ansökan ska även innehålla en så kallad situationsritning dvs en ritning över tomten där planket ska ritas ut. Tänk på att rita i skala. Jag missade det första gången. Anlita gärna en arkitekt för denna uppgift. I vårt fall så kostade det oss 7-8.000 kr + moms. Kolla in ett bra exempel på handlingar från Sundbybergs stad. (pdf öppnas i nytt fönster)  Mina ritningar var inte alls så avancerade och det gick bra ändå. 

Pergola får byggas utan bygglov, dock inte närmare än 4,5 m från granne utan tillstånd från granne.

För mer information om plank se Boverket

Tips 6 – Skärmtak är också ett tak

 skrämtak-byggnad 780

Om du vill placera ditt utekök mot huvudbyggnaden så kan du bygga ett så kallat skärmtak. Tänk dock på brandrisken. De flesta gasolgrillar drabbas av fettbränder. De är ganska svårsläckta och kan inte kvävas. Se till att ha en kolsyresläckare tillhands. Om du tänker bygga in en kolgrill se då till att köpa en kolgrill för inbyggnadsändamål. Vissa fuskar och bygger in en vanlig klotgrill och de är inte till för det. Fördelen med en kolgrill är att du kan kväva eventuell eld genom att stänga ventilerna och lägga på locket. Tänk dock på att när du tänder en kolgrill så kan det skvätta ut glödande kolbitar som kan landa på golvet. Blir inte så bra om du har trägolv. Grillar man barfota så känner man ganska snabbt om det glöder på golvet. 

Oavsett kol eller gas - lämna aldrig en tänd grill utan uppsikt! Det kan kosta ditt hus.

Men vad är då ett skärmtak?

Saxat från Boverkets sida:

Det finns ingen definition av skärmtak i plan- och bygglagstiftningen eller i TNC. Däremot har Mark – och miljödomstolen i en dom beskrivit vad ett skärmtak är. Domstolen anser att ett skärmtak bör uppfylla följande kriterier.

Skärmtaket ska:

  • kraga ut från en byggnad
  • skydda uppåt mot yttre klimat
  • ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av
  • ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från
  • vara en enkel konstruktion

 bygglovsbefriat skärmtak

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket får högst vara 15,0 m2
  • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Besök Boverket för mer information.

Till slut

Mitt yttersta tips är att alltid prata med grannar och kommunen FÖRE du sätter igång med att bygga ditt utekök. Lycka till!

Om du har några frågor, funderingar, feedback eller andra tips – kommentera under filmen på YouTube.

Klicka här för att se filmen: YouTube logo full color

Om du vill se filmen på YouTube, börja prenumerera och eller kommentera - klicka här

Grillbloggen

Peter Watz AB
Blåbärsvägen 22
181 64 Lidingö
070-8403191

Avdelningar
Copyright

Allt innehåll (texter, bilder, filmer) skyddas av upphovsrätten och ägs av Grillbloggen (Peter Watz AB) eller respektive rättighetsinnehavare (namnges där det är aktuellt.) Inget innehåll får kopieras, laddas ner eller på något annat sätt åter reproduceras på något sätt. Om så sker kommer vi debitera från 15.000 kr + moms per bild, text, film. Vill du använda vårt innehåll? Ta kontakt med Peter på 070-8403191 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi är öppna för samarbeten. Du får gärna länka till denna sajt, du får gärna dela artiklar och tipsa dina vänner.